Plantagon International är hjältarna som kan lösa den globala matkrisen vi står inför.

Redan år 2050 kommer vi behöva en landyta lika stor som Brasilien för att kunna producera mat till världens befolkning i den takten vi växer nu. Alla vet att vi inte kan trolla fram mer mark. Vad är då lösningen? Plantagon.
Plantagon har teknologin och kunskapen för att bygga vertikala växthus i städer. Husen ser ut som vilket hus som helst men har matproduktion i halva byggnaden – på höjden. Det första planerade huset i Linköping kommer producera 500 ton mat årligen, och spara 1000 ton koldioxidutsläpp och 50 miljoner liter vatten jämfört med traditionellt jordbruk.

Det är slående hur coola och viktiga Plantagon är och vi är mer än hedrade att ha fått uppdraget att upplysa världen om just det.

Sen ska vi kanske nämna att de kan implementera samma matproduktion i en källare också… Och att de planerar att bygga på alla kontinenter. Så ja, sjukt viktiga.

Cool. Show me more stuff like this.